Heliosov razvojni oddelek je že leta znan po uspešnem in trdnem sodelovanju s številnimi zunanjimi partnerji. S pomočjo nacionalnih in evropskih projektov smo že v preteklosti vzpostavili številne sinergije, ki jih dandanes še dodatno nadgrajujemo. Strokovnost, uspešna komunikacija ter dobro opremljeni laboratoriji predstavljajo našo poglavitno prednost pri vzpostavitvi in sodelovanju z različnimi razvojnimi inštituti in univerzami, tako v Sloveniji kot tudi drugod po Evropi.

Spodaj navajamo podrobnosti skupnega dvoletnega projekta s podjetjem ELAN d.o.o., na temo »Napredni kompozitni materiali za navtično in vetrno industrijo«, ki ga je odobrilo Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru operacije: Javni razpis »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«.

Naslov in akronim projekta: Napredni kompozitni materiali za navtično in vetrno industrijo – ADCOMP4MWI

Partnerja: Helios TBLUS, d.o.o. in ELAN d.o.o.

Trajanje izvedbe projekta: 7.2.2018 – 6.2.2020

Sofinancer: MGRT v okviru operacije: Javni razpis »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Višina sofinaciranja: 143.891,23 EUR

Namen operacije:
Spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije.

Povzetek projekta:
Namen projekta je s skupnim razvojem naprednih kompozitnih izdelkov tesneje razvojno povezati konzorcijska partnerja in tako doseči zahtevne ekološke, trajnostne, razvojne in poslovne cilje v krajšem  času. Razvojna povezava konzorcijskih partnerjev bo na daljši rok tudi po koncu predlaganega RRI projekta služila večji konkurenčnosti, inovativnosti in doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega v obeh konzorcijskih partnerjih.

Cilj predlaganega RRI projekta je v 24 mesecih od začetka projekta do končne oblike razviti bistveno izboljšan izdelek iz naprednih laminatnih kompozitnih materialov, to je lupina in paluba plovila ter ohišje generatorja vetrne elektrarne.

Helios TBLUS, d.o.o. bo do končne oblike razvil vinilestrsko smolo, več različnih inovativnih nenasičenih poliestrskih smol in, na osnovi novih vinilestrskih in poliestrskih smol, več hibridnih smol tipa vinil ester oz. nenasičeni poliester. Poleg samih smol, bo Helios TBLUS, d.o.o. razvil gel coate z znižano vsebnostjo hlapnih monomerov, ki so s predpisi opredeljeni kot škodljive snovi. Gel coati bodo izkazovali dolgo časovno obstojnost pod zahtevnimi pogoji uporabe.

Inovativne smole in gel coati za razvoj lupine in palube plovila bodo zadostili strogim tehničnim kriterijem, ki jih za zavarovanje plovil zahteva Lloyd’s Register. Konzorcijski partner Elan bo novo razvite inovativne smole in gel coate uporabil za razvoj in pripravo izboljšanih izdelkov, kot so lupina in paluba čolna kot celota ter ohišje generatorja vetrne elektrarne kot celota.

Helios TBLUS, d.o.o. bo v laboratoriju razvil optimalne različice novih smol in gel coatov. Sledilo bo testiranje ustreznosti novih smol in gel coatov v Elanu ter certificiranje nekaterih smol in gel coatov pri Lloyd’s Register, kar predstavlja predpogoj, da lahko s končnim izdelkom konzorcij nastopi na trgu. Vzporedno bo v Helios TBLUS, d.o.o. potekal scale-up do pilotne proizvodnje in v sklepni fazi do redne proizvodnje novih smol in gel premazov. Z zagotovitvijo zadostnih količin smol (več ton) in gel premazov (več sto kilogramov) s strani Helios TBLUS, d.o.o. bo scale-up potekal tudi v Elanu do vzpostavitve redne proizvodnje opisanih bistveno izboljšanih izdelkov.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji si lahko preberete tukaj.