Nova sončna elektrarna v Količevem

V skupini KANSAI HELIOS smo predani skrbi do okolja. Po tem, ko je marca 2021 začela obratovati naša prva sončna elektrarna v Preski v Medvodah, smo marca letos postavili že drugo, novo sončno elektrarno v Količevem v Domžalah.

Priprave na omenjeno moderno naložbo so se začele pred enim letom, izpeljava pa je zahtevala veliko napora, prilagoditev in renovacij. Naložba, ki se bo povrnila v 4,1 leta, je pomemben korak v naših prizadevanjih za krepitev trajnostnega razvoja in skrbi do okolja.

Sončna elektrarna v Količevem v Domžalah

Letna poraba na lokaciji Količevo je približno 10,000,000 kWh. Moderne plošče nove sončne elektrarne so sposobne letno ustvariti v povprečju 350,000 kWh električne energije, kar predstavlja 3,5 % potreb po energiji v Količevem.

V skupini KANSAI HELIOS sledimo temeljnim načelom trajnostnega razvoja, zato pospešujemo ukrepe kot so projekti novih sončnih elektrarn, s katerimi ravnamo učinkovitejše in odgovornejše do okolja. Prav zato načrtujemo še dve novi sončni elektrarni v Preski in Količevem leta 2023.