Podnebje in okolje

Predanost našemu okolju se tesno prepleta s temeljnimi načeli skupine KANSAI HELIOS. Prizadevamo si ravnati odgovorno do narave in podnebja skozi našo celotno vrednostno verigo. Podnebne spremembe naslavljamo s poslovnim modelom, ki bo zmanjšal naš vpliv na okolje.

V skupini KANSAI HELIOS prisegamo na zeleno

Prizadevamo si izboljšati našo okoljsko učinkovitost in vzpostaviti prihodnost brez ogljikovih emisij. V sklopu iniciative »We turn it green« (Prisegamo na zeleno) se od leta 2020 dalje osredotočamo na oprijemljive zelene ukrepe na štirih prednostnih področjih:

Ljudje

Prizadevamo si za odgovorno ravnanje v smeri varovanja okolja in podnebja tekom naših vsakodnevnih opravil na vseh področjih našega delovanja. Vse naše deležnike spodbujamo k odgovornem ravnanju v smeri zmanjševanja negativnih vplivov na okolje.

Nabava

Z rešitvami, ki jih je mogoče reciklirati ter obnovljivimi viri energije zmanjšujemo negativne vplive surovin. Naše sodelovanje z dobavitelji temelji na trajnostnih merilih in okoljskih zahtevah.

Izdelki

Z našimi izdelki in rešitvami ustvarjamo vrednost za naše stranke ter pozitivno vplivamo na okolje. Nove premaze in rešitve razvijamo tudi z namenom, da bi zmanjšali porabo vseh vrst virov in ogljični odtis produktov. Hkrati našim kupcem pomagamo izboljšati njihove procese z vidika podaljšanja obstojnosti premaza oziroma splošne optimizacije procesov.

Proizvodnja

Pospešujemo naše ukrepe za učinkovitejše obratovanje, odgovorno ravnamo z viri in materiali ter zmanjšujemo emisije, količine odpadkov in vse druge škodljive vplive.