Požar v podjetju Belinka Perkemija brez posledic za ljudi in okolje

V ponedeljek, 9. maja, je zagorelo v proizvodnji podjetja Belinka Perkemija na Zasavski cesti 95 v Šentjakobu v Ljubljani. Požar je zajel stolp, v katerem poteka pralna linija. Pogašen je bil v manj kot 30 minutah, brez poškodb med zaposlenimi in brez posledic za okolje.

Požar v tovarni Belinka ni onesnažil okolja, ponovni zagon proizvodnje je predviden v začetku junija

Devet dni po požaru v proizvodnji podjetja Belinka Perkemija v Šentjakobu družba sporoča, da analiza Ekološkega laboratorija z mobilno enoto (ELME) v sklopu Inštituta Jožef Stefan ni zaznala onesnaženosti zraka ali vode v bližini tovarne. Dogodek nima negativnega vpliva na obdelovalno površino in pridelke lokalne skupnosti. Podjetje je zdaj v fazi odprave posledic nesreče in rednega remonta. Ponovni zagon proizvodnje je predviden v začetku junija. Preiskava inšpektorata je še v teku, zato ugotavljanje vzroka nesreče še poteka. Prav tako ocena škode še ni v celoti dokončana.

Po opravljenih meritvah in vzorčenju vode v potoku Štokalca in zraka na območju 400 m od tovarne je Ekološki laboratorij z mobilno enoto v sklopu IJS (ELME) izdal poročilo. V zraku okoli potoka niso zaznali nobenih kemikalij ali drugih nevarnih snovi. Koncentracija topnih snovi v zraku je bila prenizka, da bi jo lahko zaznali analitični instrumenti. Voda v potoku je bila čista, na površini pa je bila pena, saj so požar pogasili z gasilno biološko razgradljivo peno. Zabeleženi parametri kažejo, da voda ni onesnažena s kemikalijami. Pena za gašenje požara ni strupena in se raztopi na zraku in svetlobi. Iz ELME so sporočili, da požarna voda iz tovarne Belinka ne povzroča onesnaževanja reke Save. Na splošno v ELME ocenjujejo, da lokalno onesnaženje potoka s tehnološko in požarno vodo ne bo vplivalo na okolje na območju Šentjakoba. Vsa požarna voda je bila varno zbrana v bazenu popožarnih vod. V prvih dneh po nesreči je bilo v zraku čutiti še nekaj vonja, vendar to ni vplivalo na zdravje in okolje. Kasneje je vsebino bazena popožarnih vod varno zbral in odstranil uradni in pooblaščeni odstranjevalec. Ker je podjetje v fazi remonta, je možno, da sosedje opazijo običajne vplive delovnih postopkov (vonj, hrup). Podjetje izvaja dnevni monitoring potoka Štokalca, tudi ob sobotah in nedeljah.

V podjetju nadaljujejo z rednim obveščanjem lokalne skupnosti ter ostalih deležnikov. S pomočjo zunanjih institucij še raziskujejo točen vzrok nesreče ter celotno materialno škodo. V podjetju Belinka Perkemija si prizadevajo za čim hitrejšo vzpostavitev normalnega delovanja in s tem uspešnega ter pravočasnega izpolnjevanja naročil kupcev.

V enem izmed stolpov, v katerem poteka linija za pranje topil v proizvodnji vodikovega peroksida, je prišlo do poškodbe, ki je povzročila vzbuh topil in razvil se je požar. V času dogodka v proizvodnji ni bilo prisotnih zaposlenih.

Organi za zaščito in reševanje so bili nemudoma informirani o nesreči, odgovorne službe podjetja pa so pričele izvajati preventivne ukrepe za omejevanje in širjenje požara. Zunanji in notranji gasilci so učinkovito ukrepali in ustavili požar, popožarne vode pa so bile zajete v obstoječih zadrževalnikih, kar pomeni, da ni prišlo do razlitja okolju nevarnih snovi. Pri gašenju so sodelovali gasilci Gasilske brigade Ljubljana ter prostovoljna gasilska društva Gasilske zveze Ljubljana sektor sever.

V nesreči zaposleni niso bili poškodovani, procesi v proizvodnji so obvladani. V podjetju ne zaznavajo škode in posledic za ljudi in okolje. Proizvodnja v stolpu z linijo za pranje topil je začasno prekinjena, dobave izdelkov kupcem podjetja Belinka Perkemija pa bodo v prihodnjih tednih omejene.

Podjetje sodeluje z zunanjimi institucijami pri raziskavi vzrokov požara in si prizadeva za čim hitrejšo vzpostavitev normalnih delovnih pogojev za nadaljevanje proizvodnje vodikovega peroksida. Materialno škodo v podjetju še ocenjujejo. Vodstvo družbe skrbi za redno obveščanje lokalne skupnosti, poslovne javnosti, medijev in zaposlenih o razvoju dogodkov.