Helios TBLUS partner na projektu Napredni disperzijski premaz brez biocidov in hlapnih organskih spojin

Heliosov razvojni oddelek je že leta znan po uspešnem in trdnem sodelovanju s številnimi zunanjimi partnerji. S pomočjo nacionalnih in evropskih projektov smo že v preteklosti vzpostavili številne sinergije, ki jih dandanes še dodatno nadgrajujemo. Strokovnost, uspešna komunikacija ter dobro opremljeni laboratoriji predstavljajo našo poglavitno prednost pri vzpostavitvi in sodelovanju z različnimi razvojnimi inštituti in univerzami, tako v Sloveniji kot tudi drugod po Evropi.

Spodaj navajamo podrobnosti dvoletnega razvojnega projekta s podjetjem Microbium d.o.o.  na temo »Napredni disperzijski premaz brez biocidov in hlapnih organskih spojin«, ki ga je odobrilo Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru operacije: Javni razpis »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«.

Naslov projekta: Napredni disperzijski premaz brez biocidov in hlapnih organskih spojin.

Povzetek projekta: Namen projekta je združiti znanje razvojnih oddelkov obeh podjetij in tako narediti preboj v razvoju novih produktov. Cilj predlaganega RRI projekta je v 24 mesecih od začetka projekta do končne oblike razviti bistveno izboljšan izdelek: napredni zidni disperzijski premaz brez biocidov in hlapnih organskih snovi.

Trajanje izvedbe projekta: 6. 12. 2018 – 5. 12. 2020

Sofinancer: MGRT v okviru operacije: Javni razpis »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Višina sofinanciranja: 340.271,12 EUR

Namen operacije: Spodbujanje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije.

 

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji si lahko preberete tukaj.