V skupini KANSAI HELIOS november določili za mesec skladnosti poslovanja in integritete

Odličnost v pravih dejanjih

V okviru stalnih prizadevanj skupine KANSAI HELIOS za krepitev kulture skladnosti poslovanja in integritete smo november določili za mesec skladnosti poslovanja in integritete. Cilj pobude je povečati ozaveščenost o skladnosti poslovanja in integriteti tako z redno komunikacijo s strani vodstva kot tudi s samostojnimi in proaktivnimi prizadevanji vseh zaposlenih.

Skupina KANSAI HELIOS ob mesecu skladnosti poslovanja in integritete organizira različne interne dejavnosti na temo “Odlični v pravih dejanjih”. S temi prizadevanji se KANSAI HELIOS drži najvišjih etičnih praks in standardov korporativnega vedenja. Vsebina je prilagojena glede na nenehno spreminjajoča se pričakovanja in zahteve družbe, ki vse bolj presegajo zakonske okvire. Poudarek pa je na zavezanosti skupine štirim temeljnim konceptom: skladnosti poslovanja, integriteti, etiki in trajnosti. Skupina KANSAI HELIOS bo z dejavnostmi, načrtovanimi za ves november, spodbudila vse zaposlene, da aktivno prispevajo k skupnemu cilju – sprejemanju pravih odločitev.


G. Junichi Kajima, predsednik in izvršni direktor, je dejal:

“V skupini KANSAI HELIOS je skladnost poslovanja osnova za vse naše odločitve in dejavnosti ter ključ do integritete pri poslovanju. Naša družba ima najvišja pričakovanja od naše skupine. Samo z resnično in aktivno zavezanostjo k skladnosti poslovanja in integriteti bomo okrepili in ohranili zaupanje.” 

Mesec skladnosti poslovanja in integritete, ki so ga s sporočilom otvorili člani upravnega odbora skupine, se bo razširil na vsa podjetja skupine KANSAI HELIOS, ki bodo združila svoje glasove in opomnila vse, kako pomembno je, da sta skladnost poslovanja in integriteta del vsakdanjega dela. Aktivnosti vključujejo distribucijo osveženega kodeksa ravnanja, ki je na voljo v 13 jezikih in pokriva različna področja naše skupine.

G. Mitsuru Masunaga, izvršni podpredsednik in izvršni direktor, je poudaril:

“Naš skupni cilj je ustvarjati odličnost ne le z zakonitim ravnanjem, temveč tudi s tem, da delamo, kar je prav. Ambicija skupine KANSAI HELIOS je ustvariti navdihujoče delovno okolje, v katerem so vsi deležniki opremljeni s pravimi znanji in orodji za etično odločanje.”

Kodeks ravnanja skupine KANSAI HELIOS odraža, kdo smo in kako delamo: