Varnost in zdravje

Nič nezgod in zdravo delovno mesto

Varnost in zdravje pri delu sta tesno povezana z našim delovanjem in uveljavljenim vedenjem. Ukrepi za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu zadevajo prav vsakogar v skupini KANSAI HELIOS, od poslovodstva do zaposlenih, kot tudi dobavitelje. Stremimo k viziji nič, ko gre za nesreče, bolezni in poškodbe pri delu.

V sklopu iniciative »Hero for Zero« (Vsak je lahko junak) povečujemo obseg aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu ter spodbujamo zaposlene, da prevzamejo aktivno vlogo pri skrbi za varnost in zdravje sebe kot tudi drugih.

Z različnimi aktivnostmi in programi na delovnem mestu skrbimo za dobro počutje naših zaposlenih in ozaveščamo o pomenu zdravega življenjskega sloga.

V skupini KANSAI HELIOS je zagotavljanje varnosti in zdravja zaposlenih ter varovanje okolja (ESH) ključnega pomena.

Trajnostne raziskave in inovacije

Raziskave in inovacije so v središču prizadevanj skupine KANSAI HELIOS, s katerimi ustvarjamo vrednost za naše stranke ter pozitivno vplivamo na okolje. Naši raziskovalci razvijajo vedno nove rešitve, ki zagotavljajo zmanjševanje okoljskih, varnostnih in zdravstvenih tveganj in obenem izboljšujejo lastnosti premazov. Naša prizadevanja na področju raziskav se osredotočajo na razvoj premazov na vodni osnovi, premazov z visoko vsebnostjo suhe snovi, premazov z različnimi funkcionalnostmi, premazov in polimerov, pri katerih so surovine izdelane iz obnovljivih virov, ter tehnologij z nizko vsebnostjo hlapnih organskih snovi (VOC).

Skladnost z zakonodajo in standardi

Pri razvoju novih proizvodov in rešitev upoštevamo najstrožjo okoljsko zakonodajo in standarde. Naši vrhunsko opremljeni laboratoriji, visoki okoljski standardi na proizvodnih lokacijah in obsežne naložbe v zdravje, varnost in okolje predstavljajo vzvod za naš trajnostni napredek.

Okoljska prizadevanja večine naših lokacij izkazuje certifikat 14001:2015. Certifikat Programa odgovornega ravnanja® je bil podeljen podjetjem Helios TBLUS, Belinka Belles in Rembrandtin Lack. Hkrati so posamezne lokacije certificirane v skladu s standardi EMAS in ISO 45001:2018/OHSAS 18001.