Vračanje družbi

Skozi svojo zgodovino je KANSAI HELIOS vedno tesno sodeloval z lokalnimi skupnostmi. Našo odgovornost do družbe izražamo prek projektov, ki spodbujajo izobraževanje in ustvarjalnost med otroki. Poseben poudarek namenjamo projektom, povezanim z ohranjanjem kulturne dediščine. Aktivno spodbujamo šport in zdrav življenjski slog.

Mavrica nasmehov

Skrbno spremljamo razmere in dogodke v našem okolju ter se zavzemamo, da bi ravnali na družbeno odgovoren način tam, kjer je naša podpora najbolj potrebna. Prek dobrodelnega programa Mavrica nasmehov, ki se v prvi vrsti osredotoča na otroke, podpiramo šole, vrtce, športne in kreativne projekte ter pomagamo tudi v drugih situacijah, kjer se pojavi potreba po naši podpori.

Ohranjanje kulturne dediščine

Zavedamo se pomena ohranjanja tradicije v lokalnem okolju, zato podpiramo projekte, povezane z ohranjanjem kulturne dediščine.

Šport in z njim povezane vrednote

Našo podporo usmerjamo v programe in organizacije, ki spodbujajo šport ter zdrav in aktiven življenjski slog. Prek sodelovanja s košarkarskim klubom Helios Suns prispevamo k razvoju športne kulture v Sloveniji. Rast prve ekipe ter predvsem konstantni razvoj mladinskega pogona in šole košarke, v katero je vključenih več kot 600 otrok, so dosežki, na katere smo najbolj ponosni.

Vključujoče delovno okolje

Zagotavljamo vključujoče delovno okolje, ki ustvarja priložnosti za zaposlene z oviranostmi. Prek programov mentorstva in praktičnih usposabljanj delimo naše znanje z dijaki in študenti.