Zagotavljanje varnosti

Na podlagi Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic, Helios objavlja javne informacije o varnostnih ukrepih. V pripetih dokumentih lahko najdete več informacij o naši politiki preprečevanja nesreč ter potrditev izdelave varnostnega poročila in izdanega okoljevarstvenega dovoljenja.

V priponkah najdete tudi napotke za ustrezno ukrepanje in ravnanje ob večji nesreči. Dokumenti so hkrati potrditev, da podjetje Helios izvaja ustrezne ukrepe za obvladovanje večjih nesreč in za zmanjševanje njihovih posledic, še posebej da sodelujemo z reševalnimi in drugimi pristojnimi službami. Informacija za javnost podaja še podatke o inšpekcijskem nadzoru ter kontakt kjer zainteresirani lahko dobite podrobnejše podatke o varnostnih ukrepih in inšpekcijskem nadzoru.