Zgodovina podjetja

 • 2021

  Smo nova skupina KANSAI HELIOS

  Skupaj s podjetjem KANSAI PAINT, ki je med desetimi vodilnimi proizvajalci barv in premazov na svetu, in s podjetjem HELIOS, strokovnjakom na področju premazov, barv, kemičnih proizvodov, umetnih smol in lepil v Evropi, združujemo vse svoje bogate izkušnje in prednosti v proizvodnji, tehnologiji, raziskavah in razvoju ter upravljanju okolja in trajnosti v Evropi pod novim imenom KANSAI HELIOS.

 • 2017

  Helios, član globalne premazne skupine

  Z zaključkom transakcije 31. marca 2017 je družba Kansai Paint Co., Ltd, postala lastnica evropskega proizvajalca premazov HELIOS. Pod strateškim lastnikom KANSAI PAINT, HELIOS predstavlja evropsko središče za inovacije, know-how in razvoj poslovanja ter tako še povečuje svoj pomen v evropski industriji premazov.

 • 2016

  Helios, Evropska premazniška skupina

  S konsolidacijao podjetij Heliosa in Ringa nastane Helios – Evropska premazniška skupina s sedežem v Sloveniji. Skupina ima proizvodna in trgovska podjetja v 18-ih državah po vsem svetu in je krovno podjetje za številne priznane znamke. Helios ostaja vodilna blagovna znamka, ki v industriji premazov odraža znanje, kakovost in tradicijo, skupaj z novimi prednostmi, sinergijami in višjo mero usmerjenosti h kupcem. Skupina deluje med desetimi najboljšimi podjetji za premaze v Evropi in ohranja vizijo, da bi postala eno največjih evropskih podjetij za premaze.

 • 2014

  Ring prevzame Helios

  Avstrijsko podjetje Ring International Holding AG (RIH) je postalo strateški partner in nov večinski delničar slovenske premazniške skupine, Helios Domžale d.d. Helios je bilo prvo prevzeto podjetje s seznama 15-ih predvidenih privatizacij v Sloveniji. Strateški partner Ring je že imel za seboj veliko uspešnih prevzemov in integracij priznanih podjetij za premaze.

 • 2010

  Obdobje prevzemov podjetja RIH

  Od leta 2006 do 2010, v le štiriletnem obdobju, je podjetje RIH prevzelo in integriralo pomembna premazniška podjetja, ki se ponašajo z več kot 150-letno tradicijo in dosežki pri proizvajanju premazov: Rembrandtin (2006) Iris Lacke (2007), Christ Lacke (2007), Fritze Lacke (2008), Ecopolifix (2009), Rembrandtin CZ (2009) in Farbexperte (2010).

 • 2008

  Razširjena ponudba

  Nekateri projekti, povezani s širjenjem prodajne ponudbe, so se zaključili. Na lokaciji Helios Količevo se je zaključila posodobitev proizvodne enote za pigmentne premaze, nadgradnja v sodobnejše skladišče in rekonstrukcija proizvodnih linij.

 • 2007

  Obdobje prevzemov podjetja Helios

  Med leti 2001 in 2007 je Helios prevzel številna večja podjetja za premaze in tako pridobil pomembne tržne deleže na trgu bivše Jugoslavije in v regiji SND. Helios je prevzel podjetja Chromos (2001), Zvezda (2003), Color Medvode (2004), Odilak (2006), Belinka (2007) in Avrora (2007).

 • 2006

  Cestni premazi in zaščita proti koroziji podjetja RIH

  RIH je z ustanovitvijo premazniške divizije v letu 2006 ustanovil še drugi steber poslovanja. Dolgoletni proizvajalec industrijskih premazov Rembrandtin Lack je bil v celoti priključen skupini.

 • 2003

  Povečanje kapacitet

  Leto sta zaznamovala razvoj in uresničitev številnih strateških projektov. Zgrajene so bile nove komore za lakiranje in brizganje, proizvodna enota smol je dobila nov reaktor, proizvodna enota pigmentnih premazov pa je bila deležna popolne prenove. Pričele so obratovati nove proizvodne kapacitete za materiale, namenjene cestnim premazom, obenem pa se je zaključila tudi izgradnja nove proizvodne enote za gradbene premaze, vključno s skladiščnimi kapacitetami.

 • 2001

  Začetki skupine RIH

  Ring International Holding je svoje temelje postavil z nakupom pravic do znamke Koloman Handler AG, avstrijskega proizvajalca obročkastih mehanizmov s stoletno tradicijo poslovanja. Od takrat je korporacija nadaljevala z zelo hitrim razvojem.

 • 1998

  Celovito upravljanje kakovosti in sklad »čista voda«

  Helios je pričel izvajati projekt integriranega usposabljanja zaposlenih in celovitega upravljanja kakovosti. Podjetje je obenem pričelo izvajati projekt trajnostnega napredka. Heliosov ekološki sklad je bil ustanovljen v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, prostor in energijo, namenjen pa je bil uresničevanju projektov za čiščenje kraških jam in revitalizaciji lokalnih vodnjakov in vodnih virov.

 • 1995

  Helios postane delniška družba

  Helios je bil vpisan v sodni register in postal delniška družba. Prva skupščina delničarjev podjetja Helios je potekala 26. junija 1996.

 • 1994

  Visoka stopnja varnosti in ozaveščanja

  Helios je dal prednost naložbam, namenjenim obnovitvi proizvodnih in skladiščnih kapacitet ter širitvi trga – zastopnikom in podjetjem, ustanovljenih v tujini. Nove naložbe so v tem času sledile visokim standardom kakovosti in požarne varnosti ter visoki ravni okoljske ozaveščenosti.

 • 1981

  Osvajanje tujih trgov

  Helios je uspešno nadaljeval pot na tuje trge in delež izvoza je zdaj predstavljal več kot 60 % proizvodnje, katere večidel je bil namenjen Sovjetski zvezi. V istem obdobju je podjetje postalo vodilni proizvajalec barv in premazov v Jugoslaviji. V tistem času (1979) je bil tudi že ustanovljen nov, sodoben raziskovalni center.

 • 1971

  Osredotočanje na sintetične smole

  Podjetje je prednost dalo povečanju kapacitet za umetne smole s pripadajočo infrastrukturo. Izgradnja sodobne proizvodne enote za umetne smole je hkrati omogočila izgradnjo stavbe, namenjene proizvodnji pigmentnih premazov.

 • 1954

  Ime »Helios«

  Po številnih statusnih in organizacijskih spremembah podjetja v povojnem obdobju je to končno postalo neodvisno ter svoje ime spremenilo v Helios, Tovarna lakov Domžale.

 • 1940

  Proizvodnja preživi vojno

  Podjetje z 22-imi zaposlenimi je proizvedlo približno 220 ton različnih proizvodov. V tovarni so imeli 17 kotlov za kuhanje lakov, 16 mlinov za mletje barv, tri mešalne stroje, dve centrifugi in polnilni aparat. Tovarna, ki je z manjšo zmogljivostjo obratovala tudi med drugo svetovno vojno, je že imela svoj laboratorij.

 • 1924

  Začetki

  Začetki Skupine Helios segajo v leto 1924, ko je bila ustanovljena delniška družba Ljudevit Marx, Tovarna lakov Domžale. V družbi so začeli na napreden, industrijski način izdelovati barve in lake, najprej za domači, nato pa tudi za tuji trg.

 • 1844

  Več kot 150 let tradicije v industriji premazov

  Zgodovina podjetij iz Skupine RIH se ponaša z več kot 150-letno tradicijo delovanja. Christ Lacke, najstarejše podjetje v Skupini, je bilo ustanovljeno leta 1844. Kmalu zatem, leta 1876, je podjetje Fritze Lacke prvič vstopilo na trg premazov.

Slika stavbe iz 19. stoletja, kjer so pričeli izdelovati barve in kjer danes stoji sedež podjetja Skupine Helios.